En una compareixença al Senat, José Ignacio Wert ha destacat que la reducció del pressupost aplicada a les entitats culturals de Barcelona és inferior que la mitjana de l’estat. Ha dit que no entén les crítiques perquè les dotacions per als museus de la ciutat es redueixen un 16%, mentre que al conjunt de l’estat la reducció és del 41%. Segons les xifres de Wert, la proporció de la retallada al camp de la música és del 35% respecte al 43% i la del teatre és del 31% enfront el 65% general. “El Govern no incompleix cap obligació, ja que el pressupost s’ha reduït des de 2011 perquè des del punt de vista econòmic, eren altres moments”, ha dit.

Per la seva banda, Carles Martí ha dit que el Govern espanyol incompleix els compromisos amb Barcelona i no respecta el règim especial de la capital catalana. El senador de l’Entesa diu que la cultura està sent “asfixiada i estrangulada” a través de la restricció dels pressupostos.

Fa temps que les autoritats catalanes alerten sobre la disminució de les aportacions estatals a les principals institucions de la cultura catalana. L’alcalde de Barcelona va denunciar que la dràstica reducció de les subvencions posava en greu perill institucions culturals barcelonines com el Liceu, el MACBA, el MNAC o el Museu Picasso. Des dels departaments de Cultura de la Generalitat i l’Ajuntament, Ferran Mascarell i Jaume Ciurana van denunciar una ofensiva espanyola per afeblir culturalment Catalunya.