A Barcelona s’han geolocalitzat més de 1.361 refugis antiaeris. Des de fa dos anys el web La ciutat dels refugis’ recull la investigació i recerca que el Servei d’Arqueologia de Barcelona està fent sobre aquest element clau del patrimoni de la Guerra Civil espanyola. Ara, i gràcies a les noves tecnologies de documentació arqueològica, escàner làser i fotogrametria, també es pot gaudir dels primers vuit models 3D dels refugis antiaeris de Barcelona.

Concretament són aquests:

  • Refugi 0095 al carrer de València
  • Refugi 0312-3 al Mas Guinardó
  • Refugi 0439 a la plaça del Mercadal
  • Refugi 0538 al carrer de Sant Frederic
  • Refugi 0695 al carrer del Pla dels Cirerers
  • Refugi 0758 al carrer de la Florida
  • Refugi 0819 a la plaça de Bonet i Muixí
  • Refugi 0911 al carrer del Rosselló

Dibuixos digitals molt fidels a la realitat

A banda del coneixement que tenim dels refugis a través les fonts escrites i gràfiques, se n’han pogut documentar prop de 40 en el marc de l’arqueologia preventiva, aprofitant l’activitat urbanística i constructiva de la ciutat, que ha permès entrar a dins d’alguns refugis antiaeris conservats, ja sigui completament o parcialment.

Una part important de les tasques arqueològiques és la documentació exhaustiva d’aquests elements patrimonials mitjançant les millors tecnologies de documentació d’avui dia. Aquestes noves tècniques permeten obtenir models 3D dels refugis, uns dibuixos digitals molt fidels a la realitat.

En el cas dels refugis, aquesta tasca de difusió encara és més important, atès que la majoria són inaccessibles al públic en general, a causa dels riscos de seguretat inherents a aquests espais confinats, i perquè, en bona mesura, aquests refugis presenten unes condicions de conservació força dolentes, i per tant, perilloses, com és el cas del de Can Peguera, a Nou Barris.

Aquesta tasca de difusió no s’acaba aquí, els pròxims mesos s’ampliarà el repertori de models 3D dels refugis antiaeris.