La galeria d'art contemporani Àngels Barcelona és una de les que aquests dies cedeix espai al videoart. Jaume Perich hi exposa 'Alepo', un treball de cinc hores que, en pla zenital, mostra diverses persones rentant-se les mans amb la mateixa pastilla de sabó d'Alep fins a fer-la desaparèixer. Una metàfora de la guerra fratricida que està esborrant del mapa Alep, ciutat del nord de Síria. JAUME PITARCH, artista "Aquest procés de dissolució tenia lloc a través del rentat de mans, que era també quelcom simbòlic del comportament de les autoritats europees, de nosaltres, etc." En un segon espai de la mateixa galeria hi ha una exposició col·lectiva que gira al voltant del concepte de frontera. El vídeo d'Oliver Ressler el qüestiona, gairebé des del format d'una tesi il·lustrada. Un altre treball està confegit a partir de material recopilat pel cineasta Harun Farocki d'escenes cinematogràfiques de portes i llindars. La present edició del Loop vol reflexionar, precisament, al voltant de la relació entre videoart i cinema. CONRADO URIBE, director artístic del festival "No nos interesa marcar las diferencias, marcar los límites, sinó justamente explorar ese territorio compartido, híbrido, mestizo. Porque lo que hemos visto es que muchos artistas contemporáneos se apropian o reapropian de elementos como la narratividad." Propera al biopic documental és la proposta videogràfica de Carles Congost, l'aportació de l'Arts Santa Mònica al Loop. Paral·lela al festival, la fira: del 2 al 4 de juny, més de 40 peces exposades a diverses habitacions de l'Hotel Catalonia.

La present edició del Loop vol reflexionar al voltant de la relació entre videoart i cinema. “No ens interessa marcar les diferències, els límits, sinó justament explorar aquest territori compartit, híbrid, mestís. Perquè el que hem vist és que molts artistes contemporanis s’apropien o reapropien d’elements com la narrativitat”, explica el director artístic del festival, Conrado Uribe.