És un dels arxius personals més importants que es conserven del districte. Es tracta del Fons Josep Buch i Parera del Club Excursionista de Gràcia. Fa unes setmanes una fuita d'aigua va malmetre 150 de les caixes que recullen aquesta documentació al soterrani de la Biblioteca Jaume Fuster. L'arxiu aplega nombrosos documents gràfics, d'hemeroteca, de fotografia i de biblioteca reunits des de 1922. Ara, el fons està en procés de recuperació. RITA UDINA, restauradora d'obra gràfica "Assecar com més ràpid millor la documentació perquè els papers mullats i tacats tenen un risc elevadíssim d'infectar-se amb microorganismes i aleshores, si els papers estan florits, no es poden consultar." Des de que es va veure que s'havia inundat l'arxiu de Gràcia, es va posar en marxa aquest procés intervenció d'emergència amb la coordinació del districte i Arxius Municipals. La primera fase va ser recuperar les fotografies, que són els documents més delicats, i els fulletons de paper cuixé. Després de més d'una setmana de revisió, s'assegura que es podrà salvar tota la documentació. RITA UDINA, restauradora d'obra gràfica "Es podran recuperar tots i aleshores en posteriors fases, si procedís, es podria aplanar o deixar en millors condicions, però en aquest cas, l'important és assecar-los." D'aquí a un mes està previst que la feina d'eixugar tota la documentació estigui enllestida i tot el fons pugui tornar a l'Arxiu Municipal de Gràcia perquè pugui ser consultat.