El llibre, escrit conjuntament per Raquel Lacuesta, Margarita Galcerán, Jordi Pujol i Margarida Nadal s’edita amb la col·laboració de Cementiris de Barcelona.