El dia de la Pasqua Granada és el segon dia de celebració, després de dissabte. Se’n diu el dia de la tornada perquè els membres de cada colla han estat dos dies de festa fora de la ciutat.