Coincidint amb les festes de Santa Eulàlia s’ha posat en marxa un nou portal web que reflexa la història de la ciutat des de la Barcelona romana i els primers pobladors, fins a la Barcelona del llindar del segle XXI.

Dos historiadors -Matilde Alzina i Daniel Venteo- amb la col·laboració de Jaume Sobrequés han elaborat un guió en el qual s’explica, a partir d’una cinquantena d’episodis, el que ha estat la vida de Barcelona, des dels aspectes més generals als més concrets.

‘De Bàrcino a Barcelona’, el nou web que s’integra dins la pàgina de l’Ajuntament, explica la història monumental, social i cultural del què és i el que ha estat aquesta ciutat mediterrània. A partir d’ara periòdicament s’hi anirà ampliant la informació per convertir-se així en un portal dinàmic. El web és fruit de la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona amb els museus de la ciutat i Btv.