Les instal·lacions són modernes i aposten pel disseny i la moda.