El Consell d’Administració d’Informació i Comunicació de Barcelona, SA, en la seva sessió ordinària celebrada en el dia d’avui, ha resolt el procediment obert per a la selecció del director de la societat, gestora de betevé, que s’ha desenvolupat en la forma prevista en el reglament que regeix l’organització i funcionament del servei i en els termes indicats en la convocatòria feta pública el 20 de novembre del 2020.

La decisió del consell ha recaigut a favor de la candidatura presentada pel Sr. Sergi Vicente Martínez, director actual de l’entitat. El consell agraeix l’interès mostrat per les persones que han optat a la direcció dels mitjans públics gestionats per betevé, a les quals trasllada el seu reconeixement pel nombre i vàlua dels mèrits al·legats en cada cas com a fonament de les respectives peticions.

La continuïtat del senyor Vicente al capdavant de l’organització executiva d’ICB, SA s’estableix sense perjudici que el mandat —i la confiança— que rep del consell es concreta a liderar una nova etapa que permeti consolidar un model públic de comunicació basat en la qualitat, la proximitat i el servei a la ciutat i, alhora, fer front amb èxit, diàleg i decisió als canvis estructurals i d’altres tipus necessaris per tal que l’entitat gestora compleixi adequadament les missions de servei públic, que li resten encomanades per a la satisfacció de les necessitats de la ciutadania de Barcelona, garantint en tot moment la màxima eficàcia i eficiència en la utilització dels mitjans posats a la seva disposició amb aquesta finalitat.