L’espai que acull les restes arqueològiques trobades està connectat amb el mercat. De fet, dona accés al supermercat i serveix per arribar a la zona d’aparcaments a través de rampes mecàniques. El Mercat de Sant Antoni s’ha inaugurat aquest dimecres després de nou anys d’obres i permet als visitants explorar la troballa arqueològica.

Quines restes arqueològiques s’han trobat?

Durant els treballs, els operaris van descobrir una via sepulcral romana datada del segle I dC, que es ramificava des de la via Augusta. Actualment està pendent de museïtzar aquest tram, que fins ara s’ha pogut conservar a l’emplaçament original. Més tard, es va trobar una necròpolis i la zona agrícola.

Després d’algunes d’aquestes descobertes, l’Ajuntament va decidir integrar les restes romanes en la reforma del Mercat de Sant Antoni. Una de les primeres troballes que es van fer durant les excavacions arqueològiques va ser un conjunt d’estructures d’una masia de finals del segle XVI, així com un baluard de la muralla medieval.