Montserrat Iniesta Born CC

La directora d’El Born CCM Montserrat Iniesta ha estat rellevada del càrrec per “disfuncions en el lideratge, tant d’implementació del projecte cultural com de la gestió interna del propi equipament”. L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat que està redactant les bases per poder convocar el concurs per trobar nou director durant la primavera.

La direcció d’El Born CCM, pendent de concurs

L’objectiu principal de la nova direcció serà el d’implementar el Pla estratègic existent. Aquest document marca les línies estratègiques per aquest equipament entre 2018 i 2023. Fins a la resolució del concurs, la direcció d’aquest equipament l’assumirà el director de Memòria, Història i Patrimoni de l’ICUB, Carles Vicente.

L’antropòloga i museòloga Montserrat Iniesta ha estat directora d’El Born CCM des de l’1 de setembre del 2017 fins al 28 de febrer del 2021.