El periòdic ‘El Raval’ va néixer el 1994 com a eina de denúncia i de cohesió social. Va sorgir a instàncies del Partit Humanista que treballava per canviar la societat de l’època. Vint-i-cinc anys després, ‘El Raval’ encara funciona tot i que amb nom nou. Va sorgir com a ‘Raval va!’ i anys després va passar a nomenar-se ‘El Raval’. El director del mitjà, Javier Alegría, que ho és des dels inicis, assegura que la publicació té vida per temps. Els únics perills que afronta a l’actualitat, segons Alegría, són la desaparició del comerç tradicional i dels veïns del barri.

‘El Raval’, notari dels canvis

El Raval ha canviat molt en els darrers 25 anys. El pla de reforma interior de mitjans dels 90 va comportar canvis urbanístics i socials. De l’evolució d’aquest barri, molt marcat també per la riquesa multicultural, n’ha estat notari d’excepció el periòdic ‘El Raval’.

El director de la publicació des dels inicis és en Javier Alegría que assegura que “qui miri les portades dels periòdics d’aquests 25 anys, sense necessitar d’obrir-lo, podrà conèixer la història del barri, els problemes més importants, els polítics que han arribat, els que han marxat”.

Mai no ha rebut cap subvenció

Cada mes se’n distribueixen 5.000 exemplars entre 400 comerços del barri. Des que va aparèixer, l’any 1994, mai no ha rebut subvencions. Es finança, tal com explica el seu director, amb aportacions de comerciants del barri. “Ho fan perquè volen mantenir un periòdic de barri, no ho fan perquè necessitin publicitat ja que hi ha establiments, com estancs o farmàcies, que no necessiten sortir enlloc per tenir clients”.

La tasca social del mitjà

‘El Raval’, a més, ha engegat projectes socials, com ara Prometeus, per facilitar l’accés a la universitat d’estudiants de secundària del barri. “És un projecte per donar suport als joves que estan als instituts del barri i que per motius econòmics no poden arribar a la universitat. A l’actualitat ja hem aconseguit que 40 estudiants siguin universitaris gràcies a aquest projecte en què estan implicats l’Ajuntament, les quatre universitats públiques i altres entitats”.

Voluntat de continuar

‘El Raval’, segons el director del mitjà, vol continuar informant el barri els propers anys. Aquesta voluntat haurà de vèncer les amenaces actuals de la publicació, la desaparició dels veïns i del comerç tradicional.