El festival ha generat un impacte econòmic de prop de 95 milions d’euros, sobretot per la capacitat que té el certamen per captar turistes: un 46% eren estrangers de 140 nacionalitats diferents, mentre que només un de cada quatre assistents (un 26%) del públic era barceloní i el 28% restant, espanyols o catalans vinguts de fora de la ciutat. Aquest 2014, el Primavera Sound ha rebut 191.800 visitants, un 12% més que el 2013. Les xifres s’han fet públiques aquest dilluns després que s’encarregués l’estudi a la consultora Dentsu Aegis.

Segons l’informe, l’ajuda pública “representa menys del 2% del pressupost del festival” mentre que un 15% prové dels patrocinadors. L’enquesta s’ha realitzat “in situ” a 1.794 espectadors dels festival i via telefònica a 401 habitants de la ciutat, escollits a l’atzar, des del 28 de maig fins al 15 de setembre. Pel que fa a la dimensió social, l’enquesta recull que un 91% considera que és un festival adequat per a la ciutat, mentre que la meitat dels entrevistats consideren que és un dels esdeveniments més importants d’àmbit estatal. Un 52% dels enquestats creu que l’Ajuntament de Barcelona hauria de contribuir econòmicament en el certamen.