Entren a la sala, i prenen posicions. Els uns ho fan equipats amb cadires, i els altres, disposats a passejar. Quan l'escena comença, l'espai es transforma en els carrers de Lisboa, una ciutat per on l'espectador camina perseguint l'acció. JOAN FULLANA, director i dramaturg "Nosaltres partim d'un llibre de Pessoa que es diu 'Lisboa, o que o turista deve ver', que és una guia turística de Lisboa. I nosaltres, partint d'aquesta idea de guia turística, fem una guia turística, també, de l'autor. Com si l'autor fos una ciutat i l'espectador un turista que visita aquesta ciutat." Són històries inconnexes, fragments de textos del mateix Pessoa que volen il·lustrar la trajectòria d'aquest autor. Els fragments escollits estan carregats de metàfores, contrasentits, i reflexions poc habituals. PASQUALE BAVARO, actor "Hi ha un determinat grau d'intimitat, perquè les coses que es diuen a vegades són molt íntimes, perquè són pensaments que no es fan, que la gent no acostuma a fer i que Pessoa feia." L'espectacle es basa en el projecte final que el mateix director, Joan Fullana, va presentar a l'Institut del Teatre. La que ara arriba als escenaris n'és una versió reformulada que aspira a arribar, fins i tot, al públic de Lisboa.