100 operaris s'han dedicat en l'última setmana a fer tasques de manteniment a totes les parts visitables de La Pedrera. Una feina que s'ha fet coincidint amb l'època de l'any en què l'edifici rep menys visites. S'han revistat molts elements, per exemple aquesta xemeneia amb trencadís de vidre per evitar que se'n pugui desprendre cap part. També aquesta làmpara de forja modernista o una de les parts que més pateix: el terra. DAVID RODRÍGUEZ, responsable de manteniment de La Pedrera "Els terres atès que són originals i pel pas d'aquest darrer any d'1.158.000 persones evidentment queden molts desgastats. El que fem és netejar-los, els hi donem una altra vegada la capa de vernís per protegir-los per un altre any de visites." I un altre dels elements del qual cal tenir més cura són tots els teixits del pis museïtzat. MARGA VIZA, directora cultural de la Fundació Catalunya - La Pedrera La gent toca, quan visites un edifici, encara que sigui patrimoni, el dia a dia, el pas, la gent obre les cortines, toca els cortinatges, els mantells...". El fet que La Pedrera sigui patrimoni de la Unesco obliga a fer aquest manteniment tan exigent de l'edifici. Durant tot l'any es fan petites revisions, però anualment es fa aquest tancament temporal la setmana després de Reis. Us ho ha explicat des del passeig de Gràcia, Dani Clavera.

El fet que La Pedrera sigui patrimoni universal de la Unesco obliga a fer un manteniment molt estricte de tots els elements de l’edifici. Durant tot l’any s’hi fan petites intervencions, però anualment, la setmana després de Reis, es tanca durant una setmana per fer-hi les més profundes.

Un centenar d’operaris han estat revisant, restaurant o reposant elements com els forjats modernistes, el mobiliari o el terra, que queda molt malmès pel pas dels turistes, que van ser més d’1.200.000 l’any passat. També és laboriós el repàs de tots els teixits del pis museïtzat, des de les cortines fins als vestits d’època, que queden malmesos perquè els visitants els toquen, tot i que no està permès.