JORDI FORCADAS, responsable de Projectes d'Intervenció Forn de teatre Pa'tothom "El forn és un centre on intentem fer servir el teatre per treballar més enllà de la vessant artística, la vessant humana i la vessant de conflictes que a través del teatre podem debatre i intentar solventar. En conèixer tècniques com el teatre de l'oprimit, vam veure que era una tècnica molt potent per donar veu a aquells que són silenciats socialment. Aleshores mtjançant un joc, que en teoria és el teatre, ens permetia en un escenari, plantejar problemàtiques i situacions per veure com les podíem resoldre. Per als joves tenim projectes totalment gratuïts, el compromís no és econòmic sinó d'assistència. També tenim els cursos oberts, i aquests sí els intentem bàsicament adreçar a gent que vénen de problemàtiques molt específiques socials. Anem fent petits pactes d'intercanvi o de suport en aquestes entitats que fan tasques socials importants. La persona s'ha de dotar d'eines a partir de les quals trobi el camí per evitar aquesta exclusió".