Passatge de Klein, a la cantonada amb el carrer de Bac de Roda. La banderola del Passatge de la Música apareix en tres porteries diferents, les de les quatre empreses que la integren. Nómada 57, és la primera baula de la cadena i la primera empresa que es va instal·lar al passatge. Un estudi de gravació on enregistra, per exemple, Elena Gadel. Com altres artistes, aprofita que el passatge ofereix més. RAFA PUERTA, responsable de Nómada 57 "Cubrimos todo lo que es la producción musical. El grupo o artista puede delegar todos los pasos dentro de la producción en un espacio reducido de unos 50 metros. No tiene que ir a diferentes sitios para realizar todas las fases. Por aquí han pasado els Manel con el primer disco, els Amics de les Arts, Raimundo Amador, María de Medeiros, Bunbury, Elena Gadel, Las Migas...". RAFA PUERTA, responsable de Nómada 57 "Cada vez más, es el artista o el grupo el que decide dónde grava y con quien lo hace. De hecho, a las discográficas ahora lo que les interesa es que el artista les llegue con el disco gravado, con el máster ya en la mano". Aquesta és la idea del Passatge de la Música: un artista arriba aquí amb unes cançons per enregistrar... i surt del pasatge amb el producte acabat i, fins i tot, la distribució assegurada, tan físicament com a la xarxa. En ple mes d'agost no tothom treballa. Saltem les etapes de masterització i fabricació i anem a trobar l'Ángel Ortiz, de Doitter, l'empresa que cobreix els serveis posteriors a la fabricació del soport sonor. ÁNGEL ORTIZ, responsable de Doitter "Servicios como la edición legal, registros en SGAE o en Creative Commons... Hacemos servicios de promoción, con lo cual le damos presencia al grup en medios... Ofrecemos también servicios de videoclip, asesoría artística, digitalización y distribución en tiendas físicas". Només hi ha una cosa que no és a les seves mans: assegurar-ne les vendes.

Al passatge de Klein, aquells artistes que vulguin gravar un disc, saben que ho poden fer senzillament gràcies a l’aglomerat d’empreses que treballa conjuntament. Es diuen Passatge de la Música i es troben al passatge de Klein cantonada amb Bac de Roda.

Els Manel, els Amics de les Arts, Raimundo Amador, María de Medeiros, Bunbury, Elena Gadel o Las Migas, són alguns dels artistes que han passat pel passatge i han pogut gaudir dels seus serveis.