La fundació Foto Colectania ha inaugurat una exposició fotogràfica de Paco Gómez, nascut a Pamplona el 1918. El nom de Paco Gómez s’associa ineludiblement a la fotografia arquitectònica, a la qual va arribar gràcies al seu valedor Carlos de Miguel, qui dirigia la revista ‘Arquitectura’. Per aquesta raó se’l coneixia com el fotògraf d’allò estàtic, per contraposició al corrent dominant de l’època, el de la fotografia de l’instant, de reportatge de carrer, que practicaven coetanis com  Oriol Maspons o Ramon Massats.  La mostra reflecteix els diversos enfocaments d’un fotògraf que transcendeix el treball editorial, estrictament arquitectònic, per conrear també el document urbà, de caire social. “Arxiu Paco Gómez. L’instant poètic i la imatge arquitectònica” roman exposada fins al 17 de juny.