Segons l’Ajuntament aquesta plaça és de nova creació perquè fins ara i des de l’obertura de l’equipament, el 2013, no existia aquesta categoria. Quim Torra era el director de Foment de Ciutat Vella, càrrec que integrava la direcció del centre.

Una comissió de valoració serà l’encarregada de resoldre el concurs. Està formada per representants de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament. Per assessorar-los s’ha creat una comissió assessora integrada per cinc membres. En formen part del catedràtic d’Història de la UAB, Borja de Riquer; la directora del Museu d’Història de Catalunya, Margarida Sala; el catedràtic d’Història Moderna de la UPF, Joaquim Albareda; el director de Recerques del CSIC, Francisco Ferrándiz; i el catedràtic de la Universitat de Lilla, Stéphane Michonneau.

Els candidats hauran de presentar un projecte de gestió que marqui els objectius principals que ha de tenir El Born Centre de Cultura i Memòria. El concurs també demana que la proposta de gestió prevegi establir i mantenir relacions amb entitats i centres nacionals i internacionals.

L’1 de març acabarà el termini per presentar sol·licituds. Les bases del concurs públic es poden consultar aquí.