JUANJO SOPEÑA, secretari de la fundació ADA "Són poblacions que estan molt marginades que vivien en els boscos i a mesura que l'Índia s'ha anat industrialitzant, que van talant els boscos i que els pantans i els rius es van contaminant, són poblacions que vivien de la natura, però cada vegada tenen més problemes per subsistir."

L’objectiu del recital de gospel era recaptar diners per finançar els projectes que està portant a terme la fundació ADA a l’Índia. Concretament, els donatius serviran per ajudar la comunitat dels adivasis.