La Confraria de Sant Marc Evangelista de Mestres Sabaters és la més antiga del món. Està documentada ja al segle XIII i també és la institució amb més història de la ciutat, anterior al Consell de Cent. N’hem visitat la seu per conèixer aquest ofici artesà i admirar una col·lecció de sabates de totes les èpoques.