Aquest dilluns s’ha presentat en societat el projecte Pianos per a tothom. Es tracta d’una iniciativa conjunta entre el Museu de la Música i l’Institut de Cultura de Barcelona que pretén recuperar els pianos que els donants ofereixen al museu i oferir-los a les entitats socials i culturals de la ciutat.

Pianos per a tothom s’impulsa des del Museu de la Música, que rep, regularment, donacions de pianos en bon estat. Com que el museu no es pot fer càrrec de tots —perquè molts no compleixen els criteris d’entrada a la col·lecció— ha decidit que els oferirà a les entitats socials i culturals de la ciutat. Ara mateix, el projecte ja ha col·locat set pianos a un casal de joves, un centre cívic, tres residències de gent gran, una entitat d’atenció als discapacitats i una entitat coral.

El museu farà de pont entre donants i entitats

El projecte vol facilitar la difusió musical comunitària i aquí entra l’Institut de Cultura de Barcelona. Moltes entitats socials treballen amb activitats musicals però es veuen limitades per la manca de pressupost. Gràcies a Pianos per tothom, les gestions, el transport i la primera afinació aniran a càrrec del museu gràcies a l’aportació econòmica de l’institut, que és de 5.500 € anuals.

Poden rebre pianos les entitats socials, culturals o educatives i tenen prioritat aquelles que es troben a Barcelona. Les entitats interessades han de presentar un projecte breu sobre l’ús que farà de l’instrument i a quines finalitats i usuaris el destinarà. L’entitat es farà càrrec de les despeses que generi el manteniment de l’instrument a mitjà i llarg termini, com ara les afinacions, els trasllats o les reparacions.