CARLES RAMOS, director de Metàfora "És estrany trobar una nacionalitat que no hagi estat aquí. Sou en un centre d'art contemporani i d'artteràpia, el primer que hi ha a l'Estat espanyol que combina les dues coses. Un dels cursos més importants és l'International Workshop, que és un taller d'art contemporani que l'ensenyament és en anglès i ve gent d'arreu del món per a estades molt curtetes o més llargues. Poden venir des d'un parell de mesos a nou mesos o més. Està molt pensat per a cada persona que ve. Hi ha gent que ve aquí i el que vol és entrar a una escola d'art als Estats Units, també hi ha gent que ve aquí perquè vol passar una temporada a Barcelona i vol estar fent alguna cosa cultural." ELY DAOU, alumne "Jo vaig venir a Barcelona fa un any aproximadament per fer el Workshop en aquesta escola i ara hi continuo perquè tinc espai per treballar i les eines. L'entorn és molt bo, perquè hi ha moltes nacionalitats a l'escola, unes 23 nacionalitats aquest any, o sigui que és realment inspirador." CARLES RAMOS, director de Metàfora "És un programa a mida, sí. Hi ha una sèrie de coses que són per a tothom. Els alumnes tenen cadascun d'ells un petit cubicle, un petit espai, perquè treballin. Molts d'ells el treball que fan necessita més que aquest espai i reserven espais més grans per poder treballar. Cada tres mesos aproximadament hi ha una exposició. A Barcelona hi ha un parell de sales comercials que tenen exalumnes nostres."