JORDI DUIXANS Comissió d'Amics de la Història de la Creu Coberta "Sóc Jordi Duixans Vila, que formo part d'una comissió que s'ha creat dels Amics de la Història de la Creu Coberta. Aquestes creus es col·locaven com un símbol que en deien creu de terme. Això és el terme i així se situaven per si havien de fer plans o coses. S'estava parlant de la urbanització de la plaça d'Espanya i pràcticament allà no venia el cas de posar-hi una creu de terme, perquè ja era dins de la ciutat de Barcelona. Aquesta creu és una reproducció que van fer posteriorment quan ja havien desaparegut. Actualment no està coberta, però era un cosa que se solia fer. S'hi posava una mena de teulat a sobre i aleshores es protegia la creu. Simplement van dir 'ara posarem el nom de Creu Coberta', que era un nom que sonava molt bé i que la gent ho coneixia com el pla de Creu Coberta. Perquè inclús hi havia èpoques, que no hi havia la creu, i la gent ja ho coneixia com el pla de Creu Coberta."