Des de fa dos anys el Primavera Sound no és només un festival. El Primavera Pro és una fira de negoci, amb conferències, taules de treball i debats adreçats a tots els professionals del sector: promotors, responsables de sales, mànagers, discogràfiques. Ahir el van inaugurar el director del Primavera Sound, Alberto Guijarro, i el responsable de l'Àrea de Música de l'Institut Català d'Empreses Culturals de la Generalitat ALBERT BARDOLET, director de l'Àrea de Música de l'ICEC "Nosaltres hem pactat amb els representants del Primavera Sound un percentatge mínim de grups catalans, que no en català, però sí catalans, que participen en el marc del festival, i això, per tant, ja és per nosaltres quelcom que justifica la nostra aportació, en el sentit que darrere un grup hi ha un mànager, darrere un mànager hi ha un productor, una discogràfica... i per tant la indústria, en certa manera hi està vinculada..." També l'Ajuntament valora en positiu la repercussió del festival, tot i la despesa en seguretat, manteniment i Guàrdia Urbana. I és que els números canten. Com a mínim els números de l'auditoria que la gent del Primavera ha encarregat a una empresa internacional, Estudi Carat. ALBERTO GUIJARRO, director del festival "Acaba dient que hi ha un impacte econòmic a la ciutat de 68 milions. Hi ha per exemple 12 milions a la hisenda pública directament, 36 milions directes a la ciutat en costos d'hotels, transports i altres... i després hi ha el cost que representa en imatge externa de la ciutat, que també es valora. Demostrar que no només som un cost. A vegades sembla que la cultura sigui un cost, sinó que aportem molt de valor." Deixant de banda la projecció exterior, l'estudi encarregat pel Primavera xifra en 1.000 els llocs de treball directes, molts vinculats a tota mena de serveis per a l'espectacle. L'empresa Twin Cam fa anys que s'encarrega de sonoritzar una part destacada del festival. PABLO GIMÉNEZ, coordinador de Twin Cam al Primavera Sound "Nosotros venimos aquí 35 o 40 personas. Tenemos siempre los dos escenarios principales, donde vienen los artistas más internacionales y de más renombre. Claro, esto obliga a mantener un nivel de profesión alto. Eso nos viene muy bien, la verdad. A todos." Les sales de concert miren amb cert recel la multiplicació de festivals. No poden competir en capacitat de contractació. Però el Primavera fa anys que incorpora actuacions de petit format per escalfar motors. És un festival amic... CARMEN ZAPATA, gerent Assoc. Sales de concert de Catalunya "És un festival que té sensibilitat amb les sales. És un festival en el qual els directors són també directors i programadors de sales. Per tant, això fa, per exemple, que existeixi el Primavera Club." La línia de programació ha volgut sempre parar atenció als valors emergents. Això i la marca Barcelona són dues de les claus de l'ascens imparable del festival. ALBERTO GUIJARRO, director del festival "Tenim moltes ciutats que vénen cada any al tipus de festival que nosaltres fem per exportar-lo o inspirar-se." És clar que, ineludiblement, al cartell hi ha cada any algun nom amb gran poder de convocatòria. The Cure, Wilco, un grup que ha crescut paral·lelament al festival, Franz Ferdinand i Saint Etienne són els valors segurs de la present edició.

Des de fa dos anys el Primavera Sound no és només un festival. Va néixer llavors el Primavera Pro, una fira de negoci, amb conferències, taules de treball i debats adreçats a tots els professionals del sector: promotors, responsables de sales, mànagers, discogràfiques.

També l’Ajuntament valora en positiu la repercussió del festival, tot i la despesa en seguretat, manteniment i Guàrdia Urbana. I és que els números canten.

El festival s’ha fet amic fins i tot de les sales de concert que acostumen a mirar amb cert recel la multiplicació de festivals perquè no poden competir-hi en capacitat de contractació. Però el Primavera fa anys que incorpora actuacions de petit format per escalfar motors.

La línia de programació ha volgut sempre parar atenció als valors emergents. Això i la marca Barcelona són dues de les claus de l’ascens imparable del festival. És clar que, ineludiblement, al cartell hi ha cada any algun nom amb gran poder de convocatòria. The Cure, Wilco, un grup que ha crescut paral·lelament al festival, Franz Ferdinand i Saint Etienne són els valors segurs de la present edició.