Tenen més de 16 quilòmetres de documentació generada per l'Ajuntament des de 1820 fins el 2005. Un dels primers documents, aquest llibre que recull la funció de l'alcalde com a mediador de conflictes. MONTSERRAT BELTRAN, directora de l'Arxiu Contemporani Municipal "Feia de jutge de pau i intentava conciliar les dues parts. En quatre dies formulava el que ell creia que havia de ser la solució. Si no es posaven d'acord acabaven anant al jutjat de primera instància. Però si es posaven d'acord, es resolia i sense tràmits" Els documents més importants són els urbanístics, els que mostren l'evolució física de la ciutat. Però aquí les consultes que es fan són diverses. Rosa Maria Masseres "arbre genealògic" Xavier Sánchez "defunció d'una dona" Javier de la Presa "arquitecte... mapes" Guillem Fernández "Tesis doctoral" I entre tants documents trobem la comissió d'higiene especial creada el 1877 per regular la prostitució. "Amb la finalitat de controlar les cases que controlaven la prostitució i que les dones que s'hi dedicaven tinguessin un control sanitari adequat" Les cartes sanitàries, però, van desaparèixer pocs anys després quan una sèrie de cases de prostitució es van oposar al control d'higiene. I encara que no es poden conservar tots els documents des de 1820, l'arxiu contemporani municipal és una bona mostra de l'evolució de la vida la ciutat.