260.000 euros és la xifra que el govern municipal farà servir per subvencionar les companyies emprenedores del sector de les arts escèniques. Per poder accedir a les ajudes, els sol·licitants han d’haver fet com a mínim un espectacle professional i no haver exhibit més de dos produccions a Barcelona. Les companyies s’asseguren també la recaptació del 75 % de l’ocupació de la sala, sempre que s’ompli com a mínim una quarta part de l’aforament. L’import serà de com a molt 12.000 euros per petició, sempre que les despeses d’explotació de l’espectacle siguin superiors. Entre els requisits també hi ha l’obligatorietat de disposar d’un contracte real amb una sala de teatre barcelonina amb capacitat per a 300 butaques. A més, l’obra ha de tenir un mínim de quatre funcions i un màxim de 28.

Més ajuts al sector cultural i també al cinema

El tinent d’alcalde de Cultura, Jaume Collboni, també ha anunciat que durant els mesos de setembre i octubre estarà oberta una convocatòria per demanar ajuts per l’IBI cultural de fins a 500.000 euros. També se subvencionarà la rehabilitació, inversió i adequació d’equipaments amb un pressupost d’1,5 milions d’euros. I per primer cop les ajudes també podran ser sol·licitades pels cinemes amb un màxim de cinc sales.