ALBERT ESTRADA, conservador del Gabinet de Numismàtica de Catalunya "A l'època de Lluís el Pietós n'hi havia molts de cents de comptats, hi havia diversos centenars de comptats, però de capitals que emetessin moneda només n'hi havia 40, i una d'aquestes ciutats és Barcelona." JAUME CIURANA, tinent d'alcalde de Cultura "Evidentment no estem en disposició de competir per comprar Picassos o Van Goghs a les grans subhastes internacionals, però sí que estem en disposició de comprar aquelles peces que ens sembla que ajuden a completar el relat de la ciutat."

“És una peça amb pedigrí, en molt bon estat de conservació”, ha afirmat el conservador del Gabinet de Numismàtica de Catalunya, Albert Estrada. La moneda, adquirida per l’Ajuntament i presentada aquest dijous, és un exemplar molt rar de diner de plata emès a Barcelona sota l’autoritat de l’emperador carolingi Lluís el Pietós entre els anys 814 i 840. La moneda té, en un revers, la inscripció “barcinona” i, en l’altre, “lvdovicusimp”, per fer referència a l’imperi de Lluís el Pietós. Es tracta d’una peça que el consistori qualifica “d’excepcional” pel bon estat de conservació i que alhora completa un buit existent a les col·leccions numismàtiques públiques catalanes. Actualment el gabinet numismàtic del MNAC disposa de 136.000 peces, però cap com aquesta.

L’adquisició, segons ha explicat el tinent d’alcalde de Cultura de l’Ajuntament, Jaume Ciurana, “es va fer a través de la subhasta en un establiment de la ciutat de Barcelona, i el preu d’adquisició i les comissions ascendeixen a 11.980 euros”. Ciurana ha afegit que la partida pressupostària de l’Ajuntament per adquirir obres d’art se situa en 200.000 euros, i ha avançat: “sempre que tinguem oportunitat d’adquirir peces que suposin un plus per a les col·leccions existents, si el preu ens ho permet, ho farem”. Aquesta moneda s’exposarà en breu al Museu d’Història de Barcelona i contribuirà a explicar un període que alguns han definit com el de la pre-Catalunya.

“De l’època carolíngia pràcticament no n’hi ha testimonis i aquest, per la bona conservació, n’és un d’excepcional”, ha destacat Albert Estrada, que ha felicitat el consistori per la “sensibilitat” d’apostar per aquesta peça. En la moneda hi ha el símbol de la creu, un element que va perdurar en la numismàtica de tota l’edat mitjana, i també el nom de la ciutat d’aleshores, Barcinona, amb una força gràfica que els experts han admirat avui. “És una peça que ens remet a una època en què hi havia centenars de comptats, però de capitals que emetessin moneda només n’hi havia 40, de manera que ja aleshores Barcelona estava en el mapa important de ciutats carolíngies que emetien la seva pròpia moneda“, ha contextualitzat Estrada.

Una altra particularitat d’aquesta peça és que, en aquella etapa històrica, quan moria un emperador es tornaven a encunyar les monedes i es renovaven perquè hi constés el nom del successor. Per això aquesta peça és especialment rara, ja que probablement es va “salvar” de ser reencunyada per trobar-se en algun antic tresor, o perquè es va perdre i posteriorment es va trobar. Els experts han remarcat la importància d’aquesta troballa perquè en la darrera exposició sobre l’època carolíngia que es va fer a la ciutat, es va haver de demanar part de les col·leccions fora de l’estat espanyol. “No estem en disposició de comprar Van Goghs o Picassos en les subhastes internacionals, però sí aquelles peces que ajuden a completar el relat sobre la ciutat”, ha conclòs el tinent d’alcalde de Cultura.