D'aquesta imatge a aquesta ha passat més d'un segle. D'aquella llibreria inaugurada l'any 1885 es mantenen encara alguns detalls. Un d'ells és la famosa formiga. Però segurament el seu tret més distintiu ha estat sempre la col·lecció d'obres religioses. Tot i que La Formiga d'Or conserva la seva essència, també ha evolucionat. BERNAT FÀBREGUES, codirector Happy Books-La Formiga d'Or "Era una llibreria clàssica, de fons amb una important implantació del tema religiós i el que hem fet és ampliar l'oferta encara més i oferir tant un llibre, com un objecte de regal com una joguina". PERE FÀBREGUES, antic director de La Formiga d'Or "El primer anunci que surt de La Formiga d'Or deia bazar de la hormiga de oro, o sigui hem tornat als orígens perquè allà no només veniem llibres". Tot i això, l'àmplia oferta d'obres literàries va captar clients molt especials. PERE FÀBREGUES, antic director de La Formiga d'Or "El Verdaguer, per exemple. Era un client de la casa que agraïa que li fiessin i a vegades ni li acabaven de cobrar els llibres". I és que les parets d'aquesta botiga amaguen molts secrets. Un d'ells, és com van aconseguir convertir-se en l'única llibreria que venia exemplars en català durant el franquisme. PERE FÀBREGUES, antic director de La Formiga d'Or "Sempre n'hi havia, buscant que el paper fos igual, que la impremta fes el mateix motlle, tot igual. I "no se nos han acabado", i els anavem venent". Els directors de La Formiga d'Or asseguren que aquesta picardia i la capacitat d'adaptació han estat les claus de l'èxit.