EUDALD VENDRELL, advocat de la Fundació Muñoz Ramonet "Desgraciadament des que vam començar l'execució de sentència, fa més de dos anys, l'actutid de la part demandada ha sigut de no facilitar les coses, interposar recursos i allargar. Obstrucció contínua."

L’escrit presentat al jutjat inclou la petició d’una autorització per procedir a l’entrada del domicili i, en cas que sigui necessari, “demanar l’auxili de la força pública”. La petició també recull que s’interrogui la filla de Muñoz Ramonet o a les terceres persones que es trobessin a l’interior de l’immoble perquè expliquin on són les obres. L’escrit demana que acordi “imposar amb caràcter solidari a les parts una multa per un import de 100.000 euros per cada mes en què no es retornin els quadres”.

El Jutjat de Primera Instància va dictar una interlocutòria que acordava requerir el lliurament dels quadres ‘La  Mare de Déu del Pilar’, de Goya, i ‘L’Anunciació’, d’El Greco, en el termini d’un mes. Com que l’agost és un mes inhàbil, s’entén que ja s’ha complert el termini. Els dos quadres requerits formen part del llegat que Julio Muñoz Ramonet va deixar a la ciutat però les filles de l’empresari s’han negat a complir reiteradament amb les resolucions judicials. De fet les descendents de Muñoz Ramonet sempre han dit que mai no es van emportar cap obra.