Les dues inscripcions es troben a la porta de la Pietat i a la plaça de Sant Iu. La primera es pot veure sota el timpà de la porta, és del capítol 1 de la Constitució de Cadis i fa referència a la naturalesa de la nació espanyola. Textualment diu: El amor a la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y asimismo el ser justos y benéficos.” L’article que es pot llegir parcialment a la plaça de Sant Iu diu:La Nación Española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.

Dani Cortijo és historiador, i autor del blog sobre història i curiositats de la ciutat Altres Barcelones