Després d’haver realitzat projectes des dels inicis de la fotografia fins als anys 50, ara les Finestres de la memòria se centren en la fotografia domèstica dels anys finals del franquisme i de la transició democràtica. Han fet una crida per obtenir imatges de la dècada dels 60, 70 i 80. La Pilar és una de les persones que ha donat material. El seu afany per conèixer i participar de les transformacions del país d’aquell moment s’han convertit ara en documents històrics. Ella creu que si les imatges es contextualitzen en el moment de la història al qual pertanyen poden aportar molta informació i donar sentit a moments viscuts.

El carrer va ser el protagonista d’aquells anys de llibertat incipient com a contrapunt del pes d’una dictadura marcada per la por i la repressió. El districte va ser l’escenari de moltes demandes. Míriam Alcaraz, directora del centre cultural La Casa Elizalde, afirma que volen dibuixar “un mapa social de l’Eixample durant l’època de la transició”, fixant-se en alguns elements com la conquesta del carrer, la conflictivitat social, l’activisme veïnal i polític, o la vida quotidiana. Els donants han cedit força imatges de casaments i altres celebracions familiars, que es veuran reflectides en l’exposició que es prepara per al maig. Temes com la contracultura o el cinema eròtic també hi tindran un espai.