La candidatura ‘Un Ateneu sense límits’ de Cabana es va imposar a l’altre candidat, Norbert Bilbeny, per una majoria molt ajustada: 530 vots enfront dels 423 que va recollir la candidatura ‘La renovació cultural’. La participació va ser del 34%.

La candidatura es considera continuista del treball del seu predecessor, Oriol Bohigas, ja que la meitat dels qui la integren formaven part de la darrera junta. Hi ha, però, una novetat important. Per primera vegada l’Ateneu tindrà una dona, Pilar de Torres, com a vicepresidenta.