La Biblioteca de Casa Amèrica Catalunya és una cita imprescindible per a tot aquell que estigui interessat en l'Amèrica llatina. El centre disposa de prop de 10.000 títols catalogats, molts dels quals han estat editats al continent americà i no es troben en cap altra biblioteca de Catalunya. CRISTINA BORRÀS, cap de biblioteca i documentació "La biblioteca de Casa Amèrica de Catalunya té un fons històric important, en tant que venim de la primera Casa Amèrica a Barcelona, que es va fundar el 1911. Els fons que estan aquí a disposició de la gent, només s'ofereixen a partir de la guerra civil, a partir de 1960, principalment. Sobretot l'activitat de la biblioteca es reprèn amb la refundació de Casa Amèrica Catalunya, que és a partir de 2005. A partir d'aquest moment el que s'incorpora majoritàriament són fons nous. Els grans pilars, ens centrem en la divulgació, la història i la política. Té altres branques que s'han anat desenvolupant juntament amb les activitats que es desenvolupen aquí a la casa. Són les relacions de Catalunya amb l'Amèrica Llatina, i a l'inrevés. També és molt destacable la col·lecció infantil que ara mateix és una de les mostres més àmplies pel que fa a producció infantil i juvenil dels autors llatinoamericans. Un altre del eixos molt importants és la col·lecció multimèdia i el que fa referència a la producció documental i de ficció de l'Amèrica Llatina. Ara mateix cobreix la majoria de producció d'aquests països i de moltes èpoques."