Fins el divendres 22 diverses tindran lloc diverses conferències i s’entregarà el Premi Cambra a la Gestió del Disseny a l’empresa catalana Lekué, que fabrica productes de cuina amb silicona.