És la primera de les moltes trobades entre dos veïns d'escala a partir de les quals s'articula la comèdia. Un eminent professor jueu i un jove sense cap noció d'història que confon sirians amb troians. L'antisemitisme de la seva dona no hi ajuda. JOSEP MARIA FLOTATS, director i intèrpret "Aquest tipus de teatre, el de Grumberg, connecta molt, també, amb l'humor jueu... vull dir, per sobreviure, s'ha de poder riure." A l'escala es va forjant una certa amistat entre dos personatges, que entenen la qüestió identitària de manera molt diferent. JOSEP MARIA FLOTATS, director i intèrpret "Fem apel·lació a Descartes per tenir criteri. Criteri i no ser manipulats per doctrines, les que siguin." Amb certes ressonàncies del teatre de l'absurd, l'obra sorprèn l'espectador per com evoluciona la posició vital del jove i la seva parella. A partir d'aquí poca cosa es pot explicar, tret que hi ha un monòleg final perquè es llueixi Josep Maria Flotats.