El IX Premi Crims de TInta l’ha rebut un autor debutant, Joan Miquel Capell, amb l'”opera prima” ‘Wad-Ras’. Com Victor del Arbol, guanyador del Nadal fa dos anys, Capell és exmosso. A més d’atreviment, el que ha empès l’autor a escriure és la necessitat d’explicar coses, de reflectir una Barcelona preolímpica i abocar-hi històries viscudes, sobretot les de dos companys del cos policial. L’afer de la reclusa morta a la presó de Wad-Ras el 1991 -presumptament per sobredosi d’heroïna-, a més de real, va ser un dels primers casos d’investigació judicial assignat als Mossos d’Esquadra, una policia encara amb poca trajectòria i de la qual es desconfiava. Aquest és un altre dels aspecte en què Capell ha volgut incidir. RBA publica la novel·la el dia 5 de març.