Són indianes. Teles de cotó estampades amb un nom que fa honor a l'origen que tenen, l'Índia, i van arribar a Barcelona durant el segle XVIII. Van revolucionar la moda i es van convertir en un gènere de consum massiu, però sobretot van tenir molt impacte a Barcelona. ÀLEX SÁNCHEZ, comissari de l'exposició "L'activitat manufacturera es va anar desenvolupant durant el segle XVIII, vénen a Espanya, a Catalunya, Amèrica... i d'aquest desenvolupament es van crear unes condicions que van permetre transformar-se en una indústria moderna." Barcelona es va integrar en la xarxa de comerç internacional i va canviar el model organitzatiu de les fàbriques, però les guerres en què Espanya es va veure implicada en van complicar el desenvolupament industrial. Llavors va ser el moment d'apostar per un canvi tècnic que reduís costos i augmentés la productivitat. De manera que entre els segles XVIII i XIX va arribar la mecanització de la indústria. ÀLEX SÁNCHEZ, comissari de l'exposició "Durant la industrialització va mantenir una paper de centre rellevant en la indústria europea. Si l'acotessim al mapa d'Europa a la zona del Mediterrani podríem dir que era la ciutat més important." Les indianes van revolucionar la indústria però també l'espai urbà de la ciutat. Sant Pere va ser el primer barri fabril, però aviat va quedar petit i les indústries es van estendre fora de les muralles a Sants, Gràcia o Sant Martí. Així, doncs, Barcelona va canviar de fesomia i va assumir el paper de motor de la modernització industrial.