XAVIER FRANQUESA, responsable de la galeria Il·lacions "Il·lacions és la primera galeria que se centra únicament en el disseny, sobretot disseny local i alguna excel·lència de l'estranger. Nosaltres som dissenyadors, quan surts d'aquí, Londres, Berlin, Paris, veus que hi ha moltes iniciatives d'aquest tipus i no ho trobàvem reflectit aquí i vam optar per tirar endavant la nostra pròpia idea. Podem trobar exposicions monogràfiques, però podem fer formats de tot tipus, podem tenir simposi d'un, dos dies, cursets, però en principi el format natural seria d'exposicions monogràfiques dedicades a un autor d'uns 30 dies. Ara tenim l'exposició "La pell del ferro", que és una obra molt interessant d'un creador de la Garrotxa, que està molt especialitzat a treballar en planxa de ferro. Són planxes que es converteixen en taules, en pupitres, en prestatges, en "books", però que a banda de la funció que tenen, també tenen aquesta mena d'interès escultòric".