JOAN DOMÈNEC ROS, president de l'Institut d'Estudis Catalans: "La gramàtica catalana que està a punt de sortir i pot semblar estrany però l'IEC, tot i tenir dos diccionaris i estar en via de fer el tercer, encara no té una gramàtica pròpia de l'institut. Això vol dir que la llengua és diversa, complexa variada viva i pot ser això explica. En teoria la tindrem, tot l'original ha d'estar acabat el juliol i, si no s'estronca res, per Sant Jordi de l'any que ve sortirà al carrer."

Joandomènec Ros ha afirmat que l’IEC està a punt d’acabar l’elaboració de la nova gramàtica catalana, actualitzada i completa, que serà el nou referent de consulta del català. Durant anys s’hi ha treballat tenint en compte estudis recents sobre la sintaxi i també l’evolució de la llengua catalana. Des de mitjan del segle XX (1933) que es va publicar la gramàtica de Pompeu Fabra fins avui no hi ha hagut cap gramàtica nova oficial. La gramàtica catalana pròpia de l’IEC recollirà per exemple normativa sobre la fonètica i la fonologia, la morfologia, la formació dels mots, l’ortografia i la sintaxi. Fins que en surti la versió completa i definitiva, l’IEC permet consultar en línia la seva gramàtica en procés.

Segons Ros, tot i que pot semblar “estrany” que l’IEC encara no tingui una gramàtica pròpia, ho pot explicar el fet que la llengua és “diversa, complexa, variada i viva i potser això ho explica”.