L’Institut d’Estudis Catalans ha publicat una nova gramàtica amb la voluntat de fer-la més propera i accessible al públic general. Una edició que complementa les dues anteriors, l’edició completa publicada l’any 2016 i la versió de consulta en línia de 2018.

La d’enguany, és una guia de consulta més resumida, més visual, i més innovadora. Va adreçada a un públic més ampli, que no cal que tingui nocions específiques de lingüística. És una bona eina de consulta, sobretot, per a mestres i professors que precisament aquesta setmana han iniciat un nou curs escolar. “És una redacció molt més simplificada, molt més planera, una redacció que s’entén. És aquella gramàtica que tens al despatx, o que els mestres tenen a l’escola, on fan consultes molt més reposades. Les solucions estan explicades d’una manera molt planera”, explica Maria Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica de l’IEC.

El llibre té 578 pàgines que es distribueix en 40 capítols breus, sense subapartats. A través de l’ús de tres etiquetes orienta el lector sobre quines són les formes més correctes d’expressar-se segons el registre:

  • “No és acceptable”: una opció que s’exclou perquè es considera no adequada en els registres formals.
  • “‘S’evita”: una opció que no s’usa en els registres formals i, per tant, en queda exclosa.
  • “És preferible a”: permet indicar quina opció es considera més adequada en els registres formals entre dues o més de possibles.

Amb aquesta publicació, l’IEC confia apropar més la gramàtica als parlants.