concurs carrers guarnits festa major gracia

El Concurs de Carrers Guarnits, essència de la Festa Major de Gràcia, podria deixar-se de fer, tal com va avançar l’‘Independent de Gràcia’. És un dels canvis que està estudiant el comitè de la festa, encapçalat des del mes de març per Lina López, la nova presidenta. Aquest any, que es tornarà a la normalitat després de la pandèmia, es volen introduir algunes novetats a la celebració. Al juny, quan només quedin dos mesos per a les festes de Gràcia, els carrers votaran si s’elimina o es manté el mític concurs de guarniments, o bé si se segueix celebrant però en un altre format.

Aquestes tres opcions es posaran a debat al Patronat de la Festa Major de Gràcia del juny, que encara no té data. Lina López explica que “la proposta era continuar com sempre”, però volien donar veu a les comissions que havien posat en qüestió el concurs de guarniments. En les darreres edicions, per culpa de la pandèmia, ja no es va poder fer el concurs que puntua els carrers del primer a l’últim, i això va fer renéixer la idea entre els més reticents.

La pandèmia ja va canviar-ne el format

L’opció que demanen alguns és la que es va dur a terme l’any passat, a causa de la covid-19. “Un reconeixement als carrers que van guarnir de manera simbòlica, però sense qualificacions. Només un rànquing de l’u al 10 i un reconeixement per a la resta, destacant-ne algun fet característic”, expliquen. D’aquesta manera, el concurs es mantindria, així com certa competitivitat, però sense l’angoixa que comporta per a alguns.

El concurs, l’essència de la festa

Per la seva banda, la presidenta no és partidària d’eliminar totalment el concurs de carrers guarnits perquè creu que fa molts anys que es fa i que és part de l’essència de la Festa Major de Gràcia. “Crec que el tema de l’eliminació total no sortirà, perquè hi ha carrers a qui els agrada”, afirma López. Tot i això, encara no saben què opinen els carrers, però ja han demanat que les comissions comencin a fer debats per tenir les coses clares al juny.

concurs guarnits gracia

Garantir un local als carrers

Un altre dels objectius de l’equip és assegurar la continuïtat de la festa i garantir que tots els carrers tinguin local. “La vida associativa i el guarniment es fan dins d’un local, i hem de fer una anàlisi per veure com aconseguir que tots en tinguin i millorar les ajudes”, afirma la presidenta.

No tenir local pot dificultar que un carrer participi en la festa i en els darrers anys algunes comissions s’han trobat amb aquest problema. El preu elevat del lloguer a Gràcia és un entrebanc, també la manca d’equipaments. Tot i això, sembla que tornaran a ser 24 els carrers que es guarneixin aquest agost.

Convertir Can Musons en Casa de la Festa

Una altra de les propostes en què volen treballar és la de convertir Can Musons, la seu de la Fundació Festa Major de Gràcia, en Casa de la Festa per donar-la a conèixer.

Lluís Vives - 'El jardí de Lluís Vives'

Lina López va iniciar el contacte amb la Festa Major de Gràcia el 2015, guarnint el carrer del Perill. El 2019 va començar a guarnir al seu carrer, el de Lluís Vives, que es va incorporar al concurs. Aquell any també va entrar a formar part del comitè que presidia fins ara la Fundació Festa Major, però com a vocal.