JAUME CAMINAL, fotògraf i col·leccionista "Aquesta exposició és una conseqüència del fet que ja fa molts anys que estic molt interessat en les fotografies antigues d'Horta. Jo crec que són molt interessants perquè hi ha coses que han desaparegut i gràcies a la fotografia podem recordar. D'aquest tipus de fotografies històriques d'Horta en tinc al voltant d'unes 850. Afortunadament tinc força col·laboració amb entregues de fotografies antigues. Perquè, és clar, hi ha molts que tenen fotografies antigues a casa i les tenen en un racó i no en fan cap cas. Jo els les demano, en faig una reproducció i d'aquesta manera puc arribar a fer aquestes exposicions. Tot això anirà a parar a l'arxiu del districte. La gent d'Horta m'agraeix poder recordar aquells temps. Per mi aquest arxiu, no ho sé, és la meva vida."