A parer del Consell Nacional de la Cultura i les Arts, la Filmoteca és un equipament que funciona molt bé però que podria anar a millor. L'anàlisi dels primers anys de la nova seu de 2012 a 2014 els fa arribar a la conclusió que el públic podria ser encara més ampli. "La consciència del que és la fimoteca queda limitada a un públic determinat. I hem d'aspirar a que un equipament tan potent tingui més capacitat d'incidència al conjunt de la societat catalana". Es proposa, per tant, que s'amplïi l'oferta amb propostes més populars. La direcció del centre anota la recomanació tot i que, a parer seu, el nivell de públic no és un dels punts dèbils de la Filmoteca. El 2015, expliquen, es va batre el rècord d'espectadors, uns 150.000. A més la ràtio és, asseguren, cinc vegades superior a la de les sales comercials.107 espectadors de mitjana per sessió. Recorden, també, que fa ben poc que han començat a caminar. "L'únic matís que pot haver-hi és que és una avaluació puntual, de tres anys, els tres primers de la Filmoteca. Per tant és una criatura molt tendra, en procés de creixement. Potser d'aquí a tres anys aquest informe s'haurà de replantejar de dalt a baix." Una de les metes que comparteixen CONCA i direcció és la necessitat de tenir més autonomia. També es vol arribar encara més a la resta del territori amb col·laboracions amb sales d'arreu de Catalunya. Des del CONCA asseguren, també, que s'ha de transmetre millor la tasca de conservació i documentació del patrimoni fílmic català que fa la Filmoteca des de la seu de Terrassa. Els responsables de l'equipament hi coincideixen tot i que matisen que caldria ampliar-ne el pesonal. Us ho ha explicat, des del Raval, Guillem Martínez.

Fa cinc anys que la Filmoteca de Catalunya es va traslladar al Raval i, des de llavors, ha anat guanyant espectadors. Ara la Generalitat, a través del Consell Nacional de la Cultura i les Arts, n’ha avaluat el funcionament i ha proposat fer algunes modificacions perquè vagi encara millor, com ara intentar augmentar el nombre d’espectadors.

A parer del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA), la Filmoteca és un equipament que funciona molt bé però que podria anar a millor, i així queda reflectit a les avaluacions estratègiques que han redactat del període 2012-2014. L’anàlisi dels primers anys de la nova seu els fa arribar a la conclusió que el públic podria ser encara més ampli. “La consciència del que és la Filmoteca queda limitada a un públic determinat”, explica Carlos Duarte, president del CoNCA. “Hem d’aspirar que un equipament tan potent tingui més capacitat d’incidència al conjunt de la societat catalana”, afegeix.

Per aconseguir-ho, el CoNCA considera que s’hauria d’ampliar l’oferta de manera que sigui atractiva per a un públic al màxim d’ampli possible. En l’informe també s’assenyala que la Filmoteca hauria de tenir més presència a la resta del territori català, i aconseguir més recursos mitjançant atraient l’interès de patrocinadors privats que apostin per finançar activitats concretes o bé mitjançant el lloguer de sales.

La direcció del centre anota les recomanacions tot i que, matisen, cal tenir en compte que l’equipament fa ben poc que camina. “És una avaluació puntual, de tres anys, els tres primers de la Filmoteca. Encara és una criatura molt tendra, en procés de creixement”, assegura Esteve Raimbau, director de la Filmoteca de Catalunya.

Rècord de públic el 2015

El 2015 es va batre el rècord d’espectadors, uns 150.000. A més la ràtio és cinc vegades superior a la de les sales comercials, amb 107 espectadors de mitjana per sessió.