El programa d’aquest equipament compta amb més de 30 activitats com visites a equipaments ambientals, rutes per conèixer l’agricultura urbana, visites a les clavegueres de la ciutat o a edificis sostenibles, itineraris per jardins singulars, rutes pels camins d’aigua o un debat sobre energia nuclear.

Les inscripcions s’obren 14 dies abans de la realització de l’activitat i totes les activitats són gratuïtes.