El Centre d’Art Contemporani de Barcelona Fabra i Coats acull l’exposició “Aquí hem trobat un espai per pensar”, resultat de nou anys del programa Creadors en residència. S’hi poden veure 77 creacions fruit de la col·laboració entre destacats artistes i grups d’alumnes d’ESO de diferents instituts barcelonins. Entre els artistes hi ha creadors tan diversos com Domènech, Maria Arnal o Àngels Margarit. El programa vincula, al llarg d’un curs escolar, un artista amb un grup d’alumnes d’ESO. Durant el procés de creació compartida, l’alumnat descobreix que la creació contemporània és el resultat d’una feina de reflexió i recerca sobre la realitat que ens envolta.

Mostra interdisciplinària

L’exposició s’articula a partir de cinc àmbits que agrupen les principals qüestions plantejades durant els 10 anys de Creadors en residència. El que més sorprèn de l’exposició és el caràcter absolutament interdisciplinari de la mostra, que va des de la creació sonora fins a la instal·lació passant per la performance, fruit de la gran diversitat d’artistes en residència. Hi ha creacions en les quals han participat, entre d’altres, Isabel Benal, Lúa Coderch, Luz Broto, Domènech, Jaume Pitarch o Josep Maria Balanyà. Molts dels treballs de creació s’exposen en format de vídeo, perquè els artistes implicats són músics o coreògrafs. Es pot veure, per exemple, un vídeo del treball del coreògraf Toni Mira amb escolars de l’Institut Josep Comas o un de Maria Arnal amb estudiants de l’Institut Milà i Fontanals. El programa ha anat creixent en nombre de residències al llarg dels anys: al primer curs tan sols van ser-ne tres, mentre que aquest curs 2018-19 n’hi ha en funcionament 24.