Oriol Regàs va ser un dels pioners del París-Dakar i les carreres de motos. També va produir discos en català, va ser promotor de molts dels concerts de després del franquisme i va impulsar la revista d’història ‘L’Avenç’.