PEPE SERRA, director del MNAC "Hem de ser el referent en el sistema d'art català sens dubte. Aquest és el museu que ha de marcar la pauta."

El nou director del MNAC, Pepe Serra, ha explicat les línies de futur del Museu, que inclouen incorporar noves col·leccions i no centrar-se exclusivament en l’art d’un sol període històric: “el museu no ha de plantejar-se límits cronològics per ser un museu nacional, i per definició ha de mostrar l’art català en la seva globalitat”, ha dit.

Objectiu: obtenir més recursos

Serra creu que el Museu ha d’obtenir més recursos aconseguint augmentar el nombre de visitants, “actualment baix per un museu d’aquestes característiques”. El nou responsable aposta per establir convenis amb altres museus del país, i reforçar lligams amb els museus més importants del món “amb els quals el MNAC pot coproduir grans exposicions internacionals”.

Una de les opcions que s’estudien és organitzar exposicions de petit format, “un camp en el qual el MNAC té moltes possibilitats”. L’ocupació d’activitat a la Sala Oval i l’acord amb Carmen Cervera en relació amb el dipòsit de la seva col·lecció al Museu són altres de les prioritats immediates de Serra, qui “veu factible arribar a un acord satisfactori” amb la baronessa.

Ampliació cap a la plaça d’Espanya

Miquel Roca Junyent, que s’estrena com a president del Museu, ha detallat l’ampliació de les instal·lacions que inclourien els pavellons d’Alfons XIII i Victòria Eugènia. Segons Roca, aquesta ampliació permetria “acostar el Museu a la ciutadania” i encabir-hi artistes contemporanis que no disposen d’un museu propi, com Ràfols Casamada, Hernández Pijuan, Perejaume o Fontcuberta.