El lugar donde rezan las putas’ fa al·lusió al local on una parella d’actors joves intenta muntar una obra en un barri marginal. No se’n surten, perquè tenen punts de vista diferents. Ella vol tirar endavant la història d’una parella d’idealistes que somia amb un comunisme salvífic a la França dels anys 30. Ell s’inclina per una obra situada al segle IV, amb el món clàssic a punt de ser engolit pel dogma  cristià. En realitat, són dues històries allunyades en el temps però coincidents, perquè els seus protagonistes imaginen un esdevenidor que no és el que serà; són vençuts per la Història amb majúscules.

Apareixen al muntatge dues constants en l’obra de Sinisterra:  els vençuts de la història i el  teatre dins del teatre. També l’element fantàstic, que  dona a la darrera part de l’obra to de política-ficció: al local d’assaig hi habiten unes presències que volen decidir sobre la funció que tira endavant la parella.