RAMON SIMÓ, director del Grec "L'Ajuntament de Barcelona, en el cas del Grec, està fent un esforç molt important per ajudar la cultura. L'Ajuntament s'està implicant molt en la cultura a Barcelona però hi ha altres institucions, i parlo sobretot de Madrid, que s'hi haurien d'implicar més. Hi ha diversos models, maneres de fer les coses. Està molt bé que hi hagi festivals de tres dies que portin molta gent a Barcelona, però penso que no és l'únic model possible, perquè sinó ho acabarem fent tot en tres dies. I acabarem fent un festival cada cap de setmana i al final no funcionarà ni aquest ni cap."

Simó no ha volgut cedir terreny al desànim i ha assegurat que la cultura “se’n sortirà” d’aquest moment complicat, “com ja ho ha fet en el passat”. “Vam sobreviure a l’edat mitjana!”, ha ironitzat. Segons el director del Grec, una mostra n’és que cada any, quan prepara el festival, “em trobo amb més projectes, més interessants i amb molta gent amb ganes de treballar i fer coses”. Després de l’espectacle inaugural de La Fura dels Baus, aquest dimarts arrenca la tercera edició del Grec amb la seva direcció. Quan va assumir el càrrec es va comprometre “a aparcar els clàssics i a donar una línia més contemporània i participativa al festival”. Reptes que ell creu que ha aconseguit. Assegura, però, que li queda un somni per fer realitat “i espero aconseguir-ho l’any que ve”. Es tracta d’obrir “un centre d’atracció a la plaça de Margarida Xirgu”, un escenari que funcionés com a centre neuràlgic on també es representés el treball de nous artistes.

En canvi, del que no té intenció és de reformular la durada del festival per aconseguir més públic: “És un moment molt complicat per tenir molta afluència de públic. Hi ha diversos maneres de fer coses. Estan molt bé els festivals de tres dies que porten molta gent a Barcelona, però no és l’únic model possible, perquè sinó ho acabarem tot en tres dies. I al final no funcionarà ni un model ni l’altre”.